Електрокари и мотокари

Обучение за придобиване на правоспособност на водачи на електрокари и мотокари

DESITA EOOD организира курсове за придобиване на правоспособност за управление на пътностроителни машини, електро и мотокари, както и опреснително периодично обучение за повишаване на квалификацията на водачите.

Обучението е част от професията "Монтьор на транспортна техника". Кандидатите се запознават с инструкцията за безопасност при обработка на товарите, безопасната експлоатация на техническото оборудване и организацията на процесите в складови помещения. В програмата са заложени практически упражнения.

При фирмено обучение предлагаме на нашите клиенти профилирани учебни програми, които са в съответствие със спецификата на тяхната дейност, вида на използваната техника, както и актуализирана система за оценка на уменията на служителите.

Завършилите курса получават Свидетелство за правоспособност на МОН. Документът е валиден в Еврозоната

1 2

logo footer

Учебен център "ДЕСИТА" предлага обучение на водачи на моторни превозни средства кат. А, A1, A2, В, В+Е, С, С+Е, D .Фирмата разполага с богат автопарк с модерни коли.

  Харесайте ни

От галерия

01
03
07
10
12
22

Контакти

гр. Габрово, ул. Пенчо Постомпиров №11 / до банка ДСК/

066 98 88 16 / 066 80 60 73
Иван Дженев - 0888 824 282
Управител
Мануела Пенчева - 0897 992 914
Офис секретар

Йоана Пенчева - 0896 78 98 94

Технически сътрудник

desita_ivandjenev@abv.bg