Водачи превозващи опасни товари по шосе – ADR

Водачи превозващи опасни товари по шосе – ADR

ДЕСИТА ЕООД организира и провежда курсове за обучение на водачи, превозващи опасни товари по шосе – ADR.

Обучението включва следните модули:

Вид на курса Норматив Цена
1. Основен курс 19 учебни часа. 200 лв.
2. Превоз на опасни товари в цистерни 13 учебни часа. 50 лв.
3. Превоз на взривни вещества и изделия 8 учебни часа 50 лв.
4. Пакет 1+2+3 40 учебни часа 250 лв.

Курсът се провежда в специализиран кабинет в гр. Габрово, който е оборудван съгласно изискванията на ИА”Автомобилна администрация”. Обучението е с продължителност пет дни и е с предварително фиксирана начална дата.

Изпитите се организират и провеждат от ИА"Автомобилна администрация" чрез регионалните Дирекции в страната.

Изпитите за придобиване и за удължаване на срока на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари се провеждат всеки четвътък, който е на четна дата.

logo footer

Учебен център "ДЕСИТА" предлага обучение на водачи на моторни превозни средства кат. А, A1, A2, В, В+Е, С, С+Е, D .Фирмата разполага с богат автопарк с модерни коли.

  Харесайте ни

От галерия

01
03
07
10
12
22

Контакти

гр. Габрово, ул. Пенчо Постомпиров №11 / до банка ДСК/

066 98 88 16 / 066 80 60 73
Иван Дженев - 0888 824 282
Управител
Мануела Пенчева - 0897 992 914
Офис секретар

Йоана Пенчева - 0896 78 98 94

Технически сътрудник

desita_ivandjenev@abv.bg